Algemene Voorwaarden

/

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Identiteit van VZW ProSportsFun

Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Benaming: “ProSportsFun”

Zetel: Lijnwaadstraat 13, 8500 KORTRIJK

KBO nummer: 0764.682.771

Telefoonnummer:+32479/25.85.65 of +32478/50.27.84

Hyperlink Website: www.prosportsfun.be

E-mailadres: info@prosportsfun.be

2. INSCHRIJVEN

Je kan enkel inschrijven voor een volledige lessenreeks of kampweek tenzij dit voor aanvang van de activiteit per mail via info@prosportsfun.be anders werd afgesproken. Inschrijvingen kunnen alleen via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag op de rekening: BE24 0019 0504 5038.

Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen op de wachtlijst. De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum van inschrijving. Wie als eerste op de wachtlijst staat, krijgt de eerste kans om in te schrijven voor aanvang van een activiteit. Ouders worden per mail/per telefoon verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen. Last-minute plaatsen voor een zwemles of kamp (minder dan 5 dagen voor aanvang van het kamp) zullen naar alle ouders die op de wachtlijst staan, verzonden worden.

De eerst die reageert via de antwoordknop in de mail, krijgt deze vrijgekomen plaats.

Na de reservering d.m.v. het online formulier krijgt u een e-mail met de betalingsmodaliteiten. Hierop staat de inschrijvingsbijdrage. De betaling kan u online via uw persoonlijk profiel in orde brengen. U heeft 5 werkdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet zal uw plaats opnieuw worden vrijgegeven aan iemand anders op de wachtlijst.

Deelnemers die hun inschrijving niet wensen te bevestigen en betalen, worden verzocht dit zo snel mogelijk door te geven. Dit om lange wachttijden te vermijden. ProSportsFun behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer geweigerd wordt tijdens een activiteit, zullen de resterende activiteit dagen pro rata terugbetaald worden

3. ANNULERING

Bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug via een waardebon in het spaarpotje.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende dagen voor een ProSportsFun activiteit wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit t.w.v. 25 euro/ziektedag. 
Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een ProSportsFun activiteit zal er 30 euro kost, de eventuele kost van de voorbije kampdagen. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgend ProSportsFun activiteit t.w.v. het resterende bedrag. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.

Voor een annulering van 1 of meer opeenvolgende dagen voor een ProSportsFun-lessenreeks wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon t.w.v. betaald eurobedrag per ziektedag of per les. 
Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een lessenreeks zal er 30 euro kost aangerekend worden, bovenop de kost van de lessen die reeds voorbij zijn. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.

Bij uitzonderlijke omstandigheden en bij overmacht behoudt de organisatie het recht om de annulatievoorwaarden aan te passen.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. ProSportsFun vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

We vragen de medische info minstens 7 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit in te vullen in het persoonlijk profiel. Bij ontbrekende gegevens of na 7 dagen vóór aanvang van de activiteit kunnen we een correcte opvolging van de medische info niet garanderen. 

5. FISCALITEIT

Voor alle ingeschreven leden die zijn ingeschreven voor de sport/themakampen ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Dit wordt bezorgd aan het mailadres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving.

6. MUTUALITEIT

Via uw mutualiteit kan u een tegemoetkoming verkrijgen. Na elke activiteit ontvangt u automatisch een volledig ingevuld deelname attest die u kan indienen bij de mutualiteit. 

7. KWALITEIT

Mocht u toch opmerkingen/klachten hebben tijdens of na afloop van de activiteit, kan u deze ons steeds melden via info@prosportsfun.be
Op regelmatige tijdstippen zal ProSportsFun de ouders via mail bevragen via een korte vragenlijst. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van dichtbij te bewaken.
We respecteren de maximumcapaciteit van de groepen en aanvaarden geen extra inschrijvingen boven ons intern bepaald maximum per activiteit. Zo bewaken we ons principe ‘kleine groepen, grote fun’.

8. PRIVACY

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van ProSportsFun vzw. ProSportsFun vzw gebruikt de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lesgevers van uw kind(eren) om hen maximaal te informeren. Verder gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders/voogd of andere verantwoordelijke voor het kind. We vragen de rijksregisternummers op van de ouder en deelnemer van een activiteit om u nadien de fiscale attesten te kunnen bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang uw kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal u van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat uw kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen.

Ouders die sneller de gegevens willen laten verwijderen kunnen dat door een simpel mailtje met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)

ProSportsFun vzw neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit via e-mail te communiceren naar info@prosportsfun.be. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

9. AKKOORD

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.